SE-Compass

KommunikationsKompassen

- anpassar budskap efter mottagare

För att möta mottagarna, använder vi oss av KommunikationsKompassen - vårt unika verktyg för målgruppsanpassade broschyrer.

Med KommunikationsKompassen, kan vi rikta vår kunds budskap åt flera mottagargrupper på samma gång. Genom att säkerställa mottagarens profil för varje tema i broschyren, avgör detta verktyg det mest effektiva sättet att kommunicera till varje mottagares profil genom text, bild och layout.

KommunikationsKompassen - får kommunikation att fungera!