Kommunikationsteamet
riktad text, foto, video och design

För varje broschyr tillhandahåller JS Sverige en projektledare med ansvar för ett professionellt kommunikationsteam. Projektledaren är er kontaktperson. Kommunikationsteamet har den specialkunskap, kompetens och erfarenhet som krävs för att anpassa er broschyr specifikt efter mottagarna. Kommunikationsteamet utför allt arbete i designfasen.

Projektledare – är beslutsfattare,
ansvarig för deadlines och er enda
kontaktperson.

Copywriter – skriver all text i broschyren
enligt mottagarnas profil.

Fotograf – tar alla bilderna under
fototillfället och skapar snap-videos.

Designer – säkerställer att broschyrdesignen
är målgruppsanpassad.

Digital designer – optimerar broschyren för
användning online med rörlig design och webbikoner.

Vi levererar på 10 veckor – uppgiften är vår