Kommunikationskompassen
– anpassar budskapet efter mottagarna

För att möta mottagarna använder vi oss av Kommunikationskompassen
– vårt unika verktyg för anpassning av den Interaktiva Broschyren.

Med Kommunikationskompassen kan vi rikta budskapet i er broschyr mot flera målgrupper på samma gång. Verktyget används för att etablera en mottagarprofil för varje tema i broschyren och sedan fastställa vilken metod som är effektivast för kommunikation med respektive profil via text, foto, video och design.

Kommunikationskompassen – får kommunikation att fungera!