Kommunikationskompassen
– anpassar budskapet efter mottagarna

Vi använder JS-Kommunikationskompass för att tala era mottagares språk
– en unik metod för att förmedla det ni vill ha sagt.

Vi kan rikta budskapet mot flera målgrupper på samma gång. Verktyget används för att etablera en eller flera mottagarprofiler för varje tema i broschyren och sedan fastställa vilken metod som är mest effektiv för att kommunicera med respektive profil via text, foto, video och design.

Kommunikationskompassen – får kommunikation att fungera!