Kommunikationskompassen
– anpassar budskapet efter mottagarna

För att möta mottagarna använder vi oss av Kommunikationskompassen
– vårt unika verktyg för anpassning av den Interaktiva Broschyren.

Vi kan rikta budskapet mot flera målgrupper på samma gång. Verktyget används för att etablera en eller flera mottagarprofiler för varje tema i broschyren och sedan fastställa vilken metod som är mest effektiv för att kommunicera med respektive profil via text, foto, video och design.

Kommunikationskompassen – får kommunikation att fungera!