Referensprojekt

LKP – skapar enkla och miljösmarta parkeringar nära dig

Lunds kommuns Parkerings AB (LKP) valde ett interaktivt kommunikationspaket för att sprida information och kunskap om hur LKP arbetar med miljösmarta, nära och enkla parkeringslösningar för bilister inom Lunds kommun.

Företag
Lunds Kommuns Parkerings AB
Hemsida
lkpab.se
Kommunikationspaket
ProFilm – En film, en SoMe-video och en interaktiv broschyr
Publiceringsdatum
Februari 2023

Ett av framtidens grönaste parkeringsbolag

LKP är ett parkeringsbolag i Lund med ett 30-tal medarbetare. Deras uppgift är att övervaka parkeringarna på tomt- och gatumark, samtidigt som de tillgodoser behovet av parkeringsmöjligheter i Lund som främjar stadsutveckling och miljö.

Framtidsvisionen för LKP är att bli Sveriges grönaste parkeringsbolag. De arbetar därför aktivt med att hitta både fler och nya lösningar för sitt hållbarhetsarbete och innovativa parkeringslösningar för sina kunder.

Ett steg närmare målet

För att LKP ska uppnå sitt mål med att bli Sveriges grönaste parkeringsbolag lägger de stor vikt vid placeringen av sina mobilitetshus. Med ett starkt personligt engagemang arbetar de för att hitta de perfekta parkeringslösningarna som gynnar både miljö, stadskärnan och sina kunder. För att informera bilister och kunder om sitt arbete valde de att använda sig av digitala, miljövänliga och effektiva kommunikationskanaler.

Då LKP har stort fokus på miljö och hållbarhet, var det en självklarhet för oss att välja ett digitalt kommunikationspaket. Det ger oss möjlighet att stärka vår vision om en grönare värld, samtidigt som vi både förbättrar och stärker vår digitala närvaro.
Hanna Kommunikatör, LKP

Samlat kommunikationspaket

Nu har LKP ett samlat kommunikationspaket som de kan använda för att nå ut till sina kunder på ett professionellt och effektivt sätt. Dessutom är det miljövänligt då det består av en digital, interaktiv broschyr, en professionell film samt en SoMe-video. LKP valde att lägga till en mindre upplaga tryckta broschyrer som kan användas för den målgrupp som inte är lika digital.

Vi har under åren fått den fina förmånen att hjälpa LKP att ta fram aktuellt marknadsföringsmaterial, och nu även en film som kan användas i digitala kanaler. Den interaktiva broschyren är enkel och smidig att dela både som företagspresentation och för att informera om hur de arbetar med att bli Sveriges grönaste parkeringsbolag.

Den professionella filmen är vår tids snabbast växande marknadsföringsmedia eftersom människor tillbringar alltmer tid på webbplatser och i olika sociala medier. Genom att marknadsföra sig via film kan LKP skapa en personlig relation med sin målgrupp samtidigt som de kan förmedla mer information på ett kreativt och enkelt sätt.

Mer information om fördelarna med JS ProFilm får du om du klickar här.

Full fokus på miljösmarta lösningar

Professionellt marknadsföringsmaterial

De har nu ett professionellt marknadsföringsmaterial som de delar på sin hemsida och i sina sociala mediekanaler.

Tydlig struktur

Det fanns en bra och tydlig struktur under hela projektets gång.

Bra input

Vår projektledare var väl insatt i LKP och kunde ge oss bra input när det kom till innehåll och videoproduktion.

A woman holding an iPad that shows the interactive brochure of LKP.
Tack vare kommunikationspaketet fick vi ett professionellt material att dela ut till våra kunder. En stor bonus är också att vi kunde samla ihop både företagspresentationen och våra tjänster på ett och samma ställe, vilket gör att vi kan ge våra kunder en samlad bild av oss och vår verksamhet. Materialet känns väldigt LKP, och jag tycker att JS Sverige har fångat oss både i tonalitet och vårt grafiska uttryck.
Hanna Kommunikatör, LKP

Enkelt att sprida information och kunskap

Samarbetet mellan LKP och JS Sverige har gjort det möjligt för LKP att på ett enkelt, lättillgängligt och smidigt sätt sprida både kunskap och information om hur de idag arbetar mot att bli Sveriges grönaste parkeringsbolag. Genom de olika delarna i kommunikationspaketet kan de nå ut till sin målgrupp via den kanal som passar dem bäst.

Den tryckta broschyren, som de valde att lägga till, har de på sitt kontor och delar ut till de kunder som har behov av den. Den professionella filmen sprider de flitigt via sina sociala kanaler, likväl som den digitala interaktiva broschyren.

Ta gärna en närmare titt i LKP:s broschyr med integrerad film här.

Nyfiken på att veta mer?

Detta är bara ett av våra många kunduppdrag. Över 30 000 verksamheter från olika branscher drar nytta av våra kommunikationspaket årligen. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att förstärka er berättelse?

Johan Söderman
Project Leader & Art Director – Team Leader

Liknande exempel

Ta en titt på några av våra liknande projekt för att se hur ni kan dra fördel av vårt interaktiva marknadsföringsmaterial.